Fensmark Lokalråd

  Kontakt:

  Marie-Luise Rye Nielsen

  40456464

  fensmarklokalraad@gmail.com

Læs mere om os på hjemmesiden


maerkfensmark.dk

Næste møde Torsdag 23. Februar kl. 19.oo - 21.00


Folkemusikhuset (Krostuen)

Webmaster: Poul Fl. Nielsen

E-mail: tagensvej11@stofanet.dk

Sidst opdateret: 14-02-2020