Folkecaféens Kulturtelt

KULTURTELTET HAR FÅET NY BESTYRER

Hvis man vil leje et helt cirkustelt til et kulturelt arrangement, skal man ikke længere henvende sig til Holmegaard Teltholderforening. De har nemlig nedlagt sig selv - men ikke teltet. Det har FolkeCaféen nu overtaget.

FREMTIDEN

FolkeCaféen vil udleje teltet til foreninger, der skal arrangere sommerbegivenheder af kulturel art, ikke kun foreninger med bopæl i den gamle Holmegaard Kommune men alle kulturelle aktører i omegnen. Det er ikke meningen, at vi skal tjene på teltet, kun have dækket vores udgifter til vedligeholdelse, forsikring og lignende. I lighed med vore øvrige aktiviteter bygger det på frivillig arbejdskraft.

HISTORIE

Holmegaard Teltholderforening blev dannet i 1995, hvor man købte det flotte, brugte cirkustelt med de karakteristiske grønne og orange farver. Det måtte ikke være kommunalt, derfor blev foreningen dannet med det formål at stå for Kulturteltets drift. Meningen var, at det skulle hvile i sig selv uden kommunal udgifter, og i løbet af forholdsvis få år var teltet betalt og driften gav et lille overskud. Således kan foreningens sidste bestyrelse overdrage ikke blot et telt, men endda en lille kontant formue på 24.000 kr. til FolkeCaféen til hjælp for den videre drift.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

For yderligere oplysninger er man velkommen til at kontakte FolkeCaféens formand John Lauritzen

________________________________________________________________________

Webmaster Poul Fl. Nielsen • Storstrøms Folketone • November 2017